شرکت فنی مهندسی ساخت و تولید پلاسکو همواره در ساخت قطعات بر مبنای مهندسی ساخت و تولید اهتمام ورزیده است . از این رو درطراحی و ساخت قطعات ماشین آلات خارجی از جمله تتراپک ، آرسیل ، پری پک وغیره به موفقیت هایی دست یافته و همواره آماده ساخت قطعات ماشین آلات مهم و حساس صنعتی از جمله صنایع غذایی ، پتروشیمی و ... می باشد .

در ذیل برخی از قطعات دستگاههای APV ، ساخت پلاسکو را مشاهده میکنید .