گروه صنعتی پلاسکو به یاری خداوند متعال به فناوری ساخت گیج های فشارکه مستلزم اجرای جوش بسیار حساس و دقیق استیل در ابعاد ظریف میباشد، دست یافته است . هم اکنون این مجموعه به ساخت دیافراگم فشار استیل با ظرافت و حساسیت بالا با بهترین و بالاترین کیفیت مبادرت ورزیده ودر خدمت صنایع مختلف از جمله صنایع پتروشیمی ،دارویی و غذایی میباشد. در ذیل میتوانید نمونه هایی از قطعات ساخته شده در این زمینه توسط ماشین سازی پلاسکو را مشاهده نمایید.