گروه صنعتی پلاسکو تامین کننده انواع ورق تفلون نسوز پشت چسب دار با ضخامت های گوناگون و نازلترین قیمت میباشد :

PA-7011      fabric: 0.11mm,       total thickness: 0.16mm
PA-7013      fabric: 0.13mm,       total thickness: 0.18mm
PA-7018      fabric: 0.18mm,       total thickness: 0.23mm
PA-7023      fabric: 0.23mm,       total thickness: 0.28mm
PA-7025      fabric: 0.25mm,       total thickness: 0.30mm
PT-7013      fabric: 0.08mm,       total thickness: 0.13mm
PT-7018      fabric: 0.13mm,       total thickness: 0.18mm
PT-7025      fabric: 0.18mm,       total thickness: 0.25mm
PT-7030      fabric: 0.25mm,       total thickness: 0.30mm
*** لازم به ذکر است دیگر درخواست های عزیزان از نظر نوع و ضخامت قابل پیگیری و تهیه میباشد.

در ذیل برخی از نمونه ها را مشاهده میکنید .